Actualitat

08030 CreART!
Segona convocatòria de residències artístiques per joves creadores a Sant Andreu de Palomar

08030 CreART!” és una convocatòria que ofereix espais de creació de manera gratuïta a persones joves que desenvolupin projectes artístics a Sant Andreu de Palomar.

La convocatòria té com a finalitat el suport, la promoció i l’estímul de la creació artística entre la població jove, tot potenciant la difusió i visibilització dels processos i resultats artístics que se’n derivin.


Bases de la convocatòria

Destinataris

La convocatòria s’adreça a joves creadors i creadores, preferiblement amb residència a Sant Andreu de Palomar, vinculades a qualsevol disciplina  artística (musical, visual, escènica, gràfica, gastronòmica, digital, etc). Poden acollir-s’hi les persones físiques, grups* o col·lectius* menors de 30 anys.

* En aquests casos es tindrà en compte l’edat mitjana de les persones que en formen part. 

Calendari 

  • Del 6 al 30 de setembre de 2017 – Entrega de sol·licituds
  • 9 d’octubre de 2017 – Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria
  • D’octubre de 2017 a juny de 2018 – Període de residència artística.
  • Data a determinar (2018) – Mostra dels resultats de les residències.

Entrega de sol·licituds

Les persones, grups o col·lectius interessats en aquesta convocatòria hauran d’omplir el formulari de sol·licitud online, complimentant tota la informació que s’especifica, entre el 6 i el 30 de setembre.

Resolució i publicació dels resultats de la convocatòria

La resolució de la convocatòria serà publicada el 9 d’octubre del 2017 i tindrà com a criteris de valoració:

  1. La vinculació al territori: Sant Andreu de Palomar
  2. La viabilitat i coherència del projecte
  3. L’originalitat i innovació de la proposta
  4. La consonància amb els valors i les línies d’actuació de l’Ateneu L’Harmonia
  5. La capacitat d’establir sinergies i complicitats en el marc del projecte comunitari de l’Ateneu L’Harmonia

La resolució de la convocatòria serà determinada per una Comissió de Valoració formada per persones vinculades a l’Ateneu L’Harmonia i al món de les arts.

La Comissió de Valoració podrà demanar més informació a les persones, grups i col·lectius sol·licitants, en cas que ho consideri oportú. També es podrà sol·licitar documents que acreditin les dades facilitades en el formulari de sol·licitud de la convocatòria.

Residència artística

L’Ateneu L’Harmonia cedirà un espai de creació a les propostes seleccionades a partir de la resolució de la convocatòria amb l’objectiu de facilitar la seva creació i desenvolupament.

El període d’utilització de l’espai, entre octubre de 2017 i juny de 2018, serà concretat amb cadascuna de les persones, grups o col·lectius, en funció de les seves necessitats i de la disponibilitat d’espai de l’Ateneu.

Els espais destinats a acollir les residències són: Espai Joe Forga, bucs d’assaig musical, tallers dobles, taller d’arts gràfiques, aula TiC i cuina.

Mostra dels resultats de les residències

Les propostes seleccionades mostraran el resultat del seus processos creatius en el marc de la programació cultural de l’Ateneu L’Harmonia amb el suport de l’equip tècnic de l’equipament.

En la mesura del possible seran inclosos en una Mostra que la Comissió de Programació i la Comissió Jove prepararan pels volts de juny de 2018.

Condicions de la convocatòria

Les persones, grups o col·lectius seleccionats signaran un document d’acord amb l’Ateneu L’Harmonia que regularà els termes de la col·laboració.

Les persones, grups o col·lectius seleccionats hauran d’acomplir les indicacions rebudes per part de l’Ateneu L’Harmonia en qüestió d’horaris, utilització dels espais i dels materials cedits.

Les persones, grups o col·lectius seleccionats en la primera edició del 08030 creART! hauran de tornar a participar en la convocatòria d’aquesta segona edició.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.

Simple Share Buttons