Normativa de la cessió d’espais

Horaris

 • Els horaris de cessió s’ajustaran als horaris d’obertura de l’equipament (de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 22h).
 • Cal tenir en compte i concretar els horaris de muntatge i desmuntatge.
 • Si es desitja sol·licitar un espai fora d’aquest horari caldrà fer-se càrrec del cost del servei extraordinari de recepció.
 • Les cessions es fan per fraccions mínimes de 30 minuts.
 • L’espai ha de quedar lliure i recollida a l’hora acordada.

Procediment i reserva

 • Cal omplir totes les dades del full de sol·licitud.
 • La reserva de l’espai es considerarà definitiva quan el sol·licitant rebi un correu de confirmació.
 • En el cas de cessió de pagament, cal fer efectiu el pagament abans de la utilització de l’espai.

Necessitats tècniques

 • El material tècnic necessari s’ha d’especificar en el full de sol·licitud.
 • L’ús de l’equip de so integrat comporta la contractació d’un tècnic de so, o bé el pagament d’una fiança que cobrirà el cost de possibles desperfectes que es puguin ocasionar.

Normes d’ús i recomanacions

 • La clau dels espais no pot sortir mai de l’equipament. Cal retornar-la al taulell de recepció sempre que se’n surti.
 • Cal deixar l’espai tal i com s’ha trobat, parant especial atenció a la distribució del mobiliari. L’entitat sol·licitant és l’encarregada del muntatge i el desmuntatge de l’espai.
 • No es permet enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre dels espais.
 • Cal fer-se càrrec de la neteja de l’espai sempre que es realitzi algun tipus de refrigeri. L’equipament té disponible material de neteja, així com la contractació del servei a un tercer.
 • L’equipament no es fa responsable del material propietat de les entitats i no disposa d’espais per a l’emmagatzematge de material.
 • L’entitat sol·licitant es compromet a respectar els aforaments autoritzats dels espais.

Medi ambient

 • Cal fer un ús responsable i sostenible de l’enllumenat.
 • Cal fer recollida selectiva dels residus generats. A cada planta es disposa de contenidors per cada tipus de residu.

 
Torna a Espais Tarifes Sol·licitud

Simple Share Buttons