Descripció

Què ha passat a l’Estat espanyol amb les llengües minoritzades? Quines polítiques lingüístiques han funcionat i quines no? En aquest curs viatjarem simbòlicament a Catalunya, a Galícia i al País Basc per estudiar-ne les polítiques lingüístiques aplicades sobre cada territori i les idees sobre les quals es van fonamentar en el seu moment. Veurem quin impacte ha tingut la seva aplicació a la societat. Finalment orbrirem un espai pel debat i la reflexió col·lectiva  pel que fa a parlants, llengua, idees i poder.

Consulta les Condicions d'inscripció.