Descripció

Indagarem en com la consciència de les nostres necessitats ens pot aportar major comprensió sobre el que passa dins i fora de nosaltres. Veurem com aquesta perspectiva, nova i més àmplia, ens dóna poder i ens atorga major autonomia, així com la capacitat de trobar solucions que no exigeixen als altres.

Consulta les Condicions d'inscripció.