Descripció

En aquest taller teòric-pràctic ens familiaritzem amb les bases de la Comunicació No Violenta (CNV) i aprofundim en la manera d’entendre i aplicar els quatre passos que en conformen la seva estructura central. Treballem amb situacions concretes per sentir i integrar millor com, aquesta forma de comunicar, ens enriqueix i ajuda a resoldre conflictes d’una manera constructiva i empàtica, tant amb nosaltres mateixos com amb els altres.

Veurem com canviar un llenguatge basat en judicis i agressivitat a un llenguatge basat en el que sentim i necessitem.

Consulta les Condicions d'inscripció.