Descripció

Reflexionarem sobre allò que ens apodera i ens desapodera en els projectes col·lectius. A partir d’una introducció a la visió feminista del poder, adquirirem eines per desenvolupar el poder d’una mateixa i del grup. Aprofundirem en reflexions i mecanismes per a la gestió sostenible del poder i el lideratge en els grups.

Consulta les Condicions d'inscripció.