Descripció

Un espai de trobada, participació i aprenentatge de diferents persones interessades per la guitarra i la música, on tocar, practicar i compartir coneixements, ja que entenem que la millor manera d’aprendre és l’experiència directa entre músics!

La voluntat de les trobades és crear una dinàmica de treball que generi experiències personals i col·lectives i crear un repertori que puguem fer arribar al públic. És un espai obert i dinàmic!

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones i/o col·lectius i entitats que ofereixen formacions i/o espais sense cap compensació econòmica. La gran majoria són accions formatives anuals.
La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera. Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

[Fotografia: Maydo Gargallo]

Consulta les Condicions d'inscripció.