Descripció

Aquest taller s’inclou dins dels espais d’aprenentatge comunitari. En aquest taller estudiarem l’acompanyament amb la guitarra, els acords i els ritmes. Ens traurem la vergonya per començar a cantar alhora que toquem i veurem les bases per començar a fer senzilles melodies i solos amb l’instrument.

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones voluntàries que no reben cap compensació econòmica.

Es tracta d’accions formatives anuals. No es regeixen per tant dins dels terminis de la resta de cursos i tallers, que programem trimestralment.

La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

[Fotografia: Maydo Gargallo]

Consulta les Condicions d'inscripció.