Descripció

Aquest taller s’inclou dins dels espais d’aprenentatge comunitari. En aquest taller de durada anual farem manualitats treballant diversos materials com el vidre, la fusta, la roba i el plom.

Observacions: Els  materials corren a càrrec dels l’alumnes.

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones voluntàries que no reben cap compensació econòmica.

La gran majoria es tracta d’accions formatives anuals. No es regeixen per tant dins dels terminis de la resta de cursos i tallers, que programem trimestralment.

La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

 

Consulta les Condicions d'inscripció.