Descripció

Enfocarem el conflicte com una possible font de connexió i una oportunitat per aprofundir en les nostres relacions. Veurem que l’escolta empàtica i una consciència de la nostra intenció són eines claus per trobar resolucions saludables, cuidant les necessitats de totes les parts.

Consulta les Condicions d'inscripció.