Descripció

El taller de Teatre Emocional és un projecte de contacte social i de promoció de la salut mental. L’activitat proposa millorar l’autoconeixement corporal, connectar-se amb les pròpies sensacions i necessitats d’acord al seu moment vital, ajudar a identificar i expressar les emocions de manera conscient i assertiva.

Partint del reconeixement del teatre com una eina de creixement personal i del valor terapèutic de la creativitat i expressió lliure, al taller es treballa per millorar la gestió de les nostres emocions, superar la timidesa, perdre la por i la vergonya a compartir experiències i aprendre a relacionar-nos millor amb els demés i amb nosaltres mateixos.

Per assolir aquests objectius, s’utilitzen l’expressió corporal i l’escenificació creativa, fent servir com a tècniques:
– La improvisació teatral
– El joc escènic
– El Teatre Terapèutic
– La Teràpia Corporal Integrativa

Aquest taller s’inclou dins dels espais d’aprenentatge comunitari.

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones voluntàries que no reben cap compensació econòmica.

Es tracta d’accions formatives anuals. No es regeixen per tant dins dels terminis de la resta de cursos i tallers, que programem trimestralment.

La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

 

Consulta les Condicions d'inscripció.