Descripció

Generarem un espai de trobada on treballarem col·lectivament les nostres opressions, estigmes i estereotips. Compartirem altres maneres de situar-nos davant les nostres realitats a través de metodologies del Teatre de l’Oprimit, el teatre periodístic i tot el que ens proposem! 

Aquest taller està facilitat per l’Helena d’ActivaMent, una associació que treballa per a millorar la qualitatde vida de totes les persones del col·lectiu, que s’adreça a la salut mental, i per a fer d’aquesta una societat més justa i inclusiva.

Taller anual amb matrícula viva: per als tallers amb matrícula viva, les inscripcions es poden fer en qualsevol moment i, mentre quedin places, aquestes s’assignen per ordre d’inscripció. Un cop esgotades, s’habilita una llista d’espera. Tres faltes d’assistència no justificades són motiu de pèrdua de plaça.

Consulta les Condicions d'inscripció.