Descripció

Xerrem junts és un projecte socioeducatiu que ofereix un espai de trobada per parlar i prendre contacte amb la llengua catalana i la comunitat lingüística a partir de la conversa, la interacció i la convivència dels grups que es vagin formant. T’apuntes?

Taller anual amb matrícula viva: per als tallers amb matrícula viva, les inscripcions es poden fer en qualsevol moment i, mentre quedin places, aquestes s’assignen per ordre d’inscripció. Un cop esgotades, s’habilita una llista d’espera. Taller conduït i facilitat per una persona voluntària. Tres faltes d’assistència no justificades són motiu de pèrdua de plaça.

Consulta les Condicions d'inscripció.