Descripció

Xerrem junts” és un projecte socioeducatiu que ofereix un espai de trobada per parlar i prendre contacte amb la llengua catalana i la comunitat lingüística a partir de la conversa, la interacció amb persones voluntàries catalanoparlants i la convivència dels grups que es vagin formant. T’animes a formar-ne part?

Aquest taller és possible gràcies a la col·laboració amb la CAL. Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana.

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones i/o col·lectius i entitats que ofereixen formacions i/o espais sense cap compensació econòmica. La gran majoria són accions formatives anuals.
La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera. Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

Consulta les Condicions d'inscripció.