Condicions d’inscripció

La durada i la data d’inici dels tallers s’especifica en la descripció de cadascun dels cursos.

Les inscripcions es faran, de manera presencial, entre l’1 i el 10 d’abril de 2019, de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 21.30h.

Es limitarà el nombre d’inscripcions, de manera que una persona només podrà matricular-se a ella mateixa i a una segona persona als cursos i tallers que desitgi.

El pagament es farà preferentment mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o sinó a través d’ingrés o transferència bancari. Per facilitar el control de les inscripcions es farà un càrrec individual per cada taller inscrit.

No es considerarà ocupada la plaça fins que no es presenti el comprovant de pagament.

No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic.

L’equipament es reserva el dret a suspendre aquell curs al qual no s’hagin inscrit un mínim de participants. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

Per tal de gaudir del preu reduït s’haurà de presentar la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. En cap cas s’acceptarà la documentació a posteriori d’haver fet la inscripció.

El preu reduït s’aplicarà en tres casos i caldrà aportar la següent documentació:

  • Persones menors de 21 anys – Document oficial d’identitat.
  • Persones en situació d’atur –Certificat acreditatiu de la situació d’atur emès per l’Oficina de Treball. La data d’aquest document no podrà ser anterior als 15 dies previs a la data en què es realitzi la inscripció.
  • Persones amb discapacitat – Certificat de Reconeixement de la Discapacitat o Targeta Acreditativa de la Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Degut a l’interès que causen els tallers d’ “Estimulació musical” i “Melodies, ritmes i emocions”, el procés d’inscripció serà a través d’un sorteig.
Les persones interessades en els tallers infantils del dijous, haureu de venir dijous 11 d’abril uns minuts abans de l’horari del taller que us interessa per procedir al sorteig: d’”Estimulació musical” (grup 2 a les 16h, i grup 3 a les 17:05h) i “Melodies, ritmes i emocions” (dijous
a les 18:10h). Repartirem a cada torn tants números com famílies vingueu (com a molt pel vostre infant i pel d’una altra família), i procedirem al sorteig de places i a la inscripció.

Les persones interessades en els tallers infantils del dilluns, haureu de seguir el mateix procediment: venir dilluns 15 d’abril uns minuts abans de l’horari del taller que us interessa per procedir al sorteig: d’”Estimulació musical “(grup 0 a les 16h, i grup 1 a les 17:05h) i “Melodies, ritmes i emocions” (dilluns a les 18:10h).

  • Dijous 11 d’abril, a les 16h: Estimulació musical caminant – grup 2
  • Dijous 11 d’abril, a les 17.05h: Estimulació musical caminants – grup 3
  • Dijous 11 d’abril, a les 18.10h: Melodies, ritmes i emocions – grup 2
  • Dilluns 15 d’abril, a les 16h: Estimulació musical no caminants – grup 0
  • Dilluns 15 d’abril, a les 17.05: Estimulació musical caminants – grup 1
  • Dilluns 15 d’abril, a les 18.10h: Melodies, ritmes i emocions – grup 1

Gràcies a la comissió antiestigma de l’Ateneu som un dels projectes pilots que acollim el projecte de l’Oci Inclusiu de la XAVI (Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent). Per tant, si tens alguna necessitat alhora de fer la inscripció o alhora de realitzar el taller, ens ho pots fer saber a l’equip de treballadores de l’Ateneu.

ESPAIS D’APRENENTATGE COMUNITARI

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones voluntàries que no reben cap compensació econòmica.

La gran majoria es tracta d’accions formatives anuals. No es regeixen per tant dins dels terminis de la resta de cursos i tallers, que programem trimestralment.

La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

ESPAIS FORMATIUS EN CURS

Els tallers de format anual que tenim en curs són apostes del projecte de l’Ateneu i per això tenen una condició especial. Són una proposta formativa de caràcter anual amb matrícula viva (la plaça correspon al període d’inscripció del setembre però amb llista d’espera si es dona el cas de baixa). Pots consultar-nos al taulell d’informació que trobaràs just a l’entrada de l’Ateneu!

Simple Share Buttons