Condicions d’inscripció

La durada i la data d’inici dels tallers s’especifica en la descripció de cadascun dels cursos.

Les inscripcions es faran, de manera presencial, entre el 10 i el 17 de gener de 2019, de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 21.30h.

Es limitarà el nombre d’inscripcions, de manera que una persona només podrà matricular-se a ella mateixa i a una segona persona als cursos i tallers que desitgi.

El pagament es farà preferentment mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o sinó a través d’ingrés o transferència bancari. Per facilitar el control de les inscripcions es farà un càrrec individual per cada taller inscrit.

No es considerarà ocupada la plaça fins que no es presenti el comprovant de pagament.

No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic.

L’equipament es reserva el dret a suspendre aquell curs al qual no s’hagin inscrit un mínim de participants. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

Per tal de gaudir del preu reduït s’haurà de presentar la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. En cap cas s’acceptarà la documentació a posteriori d’haver fet la inscripció.

El preu reduït s’aplicarà en tres casos i caldrà aportar la següent documentació:

  • Persones menors de 21 anys – Document oficial d’identitat.
  • Persones en situació d’atur – Informe de Vida Laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. La data de l’informe no podrà ser anterior als 15 dies previs a la data en què es realitzi la inscripció.
  • Persones amb discapacitat – Certificat de Reconeixement de la Discapacitat o Targeta Acreditativa de la Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Degut a l’interès pels tallers d’Estimulació musical i Melodies, ritmes i emocions, les persones interessades haureu de venir el dimecres 16 (si us interessa el taller dels dimecres) o el dijous 17 de gener (si us interessa el taller dels dijous) en l’horari del grup al que us voleu inscriure. Un cop sigui l’hora (les 16h, les 17:05h i les 18:10h, respectivament), repartirem a cada torn uns números per fer, in situ i davant vostre, un sorteig amb el nombre màxim de places que admet el taller. D’aquesta manera intentarem donar menys valor al temps d’espera atorgant així més oportunitats per la inscripció.

  • Dimecres 16 de gener, a les 16h: Estimulació musical no caminants – grup 0
  • Dimecres 16 de gener, a les 17.05: Estimulació musical caminants – grup 1
  • Dimecres 16 de gener, a les 18.10h: Melodies, ritmes i emocions – grup 1
  • Dijous 17 de gener, a les 16h: Estimulació musical caminants – grup 2
  • Dijous 17 de gener, a les 17.05h: Estimulació musical caminants – grup 3
  • Dijous 17 de gener, a les 18.10h: Melodies, ritmes i emocions – grup 2

ESPAIS D’APRENENTATGE COMUNITARI

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones voluntàries que no reben cap compensació econòmica.

La gran majoria es tracta d’accions formatives anuals. No es regeixen per tant dins dels terminis de la resta de cursos i tallers, que programem trimestralment.

La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

ESPAIS FORMATIUS EN CURS

Els tallers de format anual que tenim en curs són apostes del projecte de l’Ateneu i per això tenen una condició especial. Són una proposta formativa de caràcter anual amb matrícula viva (la plaça correspon al període d’inscripció del setembre però amb llista d’espera si es dona el cas de baixa). Pots consultar-nos al taulell d’informació que trobaràs just a l’entrada de l’Ateneu!

Simple Share Buttons