Condicions d’inscripció

La durada i la data d’inici dels tallers s’especifica en la descripció de cadascun dels cursos. Si teniu algun dubte, només heu de consultar-nos!

Les inscripcions es faran, de manera presencial, entre el 9 i el 17 de gener, ambdós inclosos. Seran de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20h.

Es limitarà el nombre d’inscripcions, de manera que una persona només podrà matricular-se a ella mateixa i a una segona persona en els cursos i tallers que desitgi.

Les inscripcions als tallers anuals (Escoleta de Circ i Teatre Social) es fan del 2 al 13 de desembre.

El pagament es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit, preferentment, i si no és possible, a través d’ingrés bancari. Per facilitar el control de les inscripcions, es farà un càrrec individual per cada taller inscrit. No es considerarà ocupada la plaça fins que no es presenti el comprovant de pagament. No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic.

L’Ateneu es reserva el dret a suspendre aquell curs al qual no s’hagi inscrit un mínim de participants. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

Per tal de gaudir del preu reduït s’haurà de presentar la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. En cap cas s’acceptarà la documentació a posteriori d’haver fet la inscripció

El preu reduït s’aplicarà en tres casos i caldrà aportar la següent documentació:

  • Persones menors de 21 anys – Document oficial d’identitat.
  • Persones en situació d’atur –Certificat de demandant d’ocupació no ocupat del SOC
  • Persones amb diversitat funcional– Certificat de Reconeixement de la Discapacitat o Targeta Acreditativa de la Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Els tallers d”Estimulació musical’ i ‘Melodies, ritmes i emocions’ seguiran el mateix procediment d’inscripció ordinària que la resta de tallers. 

A la descripció de cada curs i taller s’especifica: la data d’inici i finalització, l’horari, el nombre de sessions i preu.  Si teniu algun dubte, només heu de consultar-nos!

ESPAIS FORMATIUS EN CURS

Els tallers de format anual que tenim en curs són apostes del projecte de l’Ateneu i per això tenen una condició especial. La gran majoria són una proposta formativa de caràcter anual amb matrícula viva (la plaça correspon al període d’inscripció del setembre però amb llista d’espera si es dona el cas de baixa). No es regeixen, per tant, dins dels terminis de la majoria de cursos i tallers que programem trimestralment.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Les persones participants perdran la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades. Pots consultar-nos al taulell d’informació que trobaràs just a l’entrada de l’Ateneu!

Simple Share Buttons